BeeHosting
 

Kokkulangemine: 1   About

Eraisikutest klientidega töötamisel läheneb kunstnik alati igale inimesele individuaalselt, mis väljendub ka väljapakutud mudelites ja aksessuaarides.
www.juliahavanskaja.ee/about_est/

 
­